Dan Urbanowicz Studio

Eleventy Netlify Boilerplate

Projectes Open Source

Aquesta és una plantilla d'accés obert ben coneguda, feta per assistir crear una pàgina web rapid amb CMS utilitzant tecnologies com static site generators, hosting per CDN i mètodes de desplagament contínua (CD o Continuous Deployment) amb control de versions Git.

La recomano a qualsevol desenvolupador interessat a iniciar-se en l'ús de JAMstack i SSG's fer-li un cop d'ull.

Vés al Projecte

Eleventy Netlify Boilerplate Eleventy Netlify Boilerplate Eleventy Netlify Boilerplate